dijous, 19 de setembre de 2019

XVI Jornada d'ensenyament de les matemàtiques

 FORMACIÓ              

ESTEM FENT MATES I MÉS.  El valor de les matemàtiques dins els projectes, les activitats STEAM, i altres propostes de treball globalitzat (línia d’impuls 3 CIC)
#16jornadaconjunta

Actualment la didàctica de la matemàtica promou l’ensenyament globalitzador de diverses maneres i de fet és una de les línies d’impuls del C2EM. Ambients, treball per projectes o steam són paraules que sentim dia a dia. Des de l’avaluació fins als continguts que ens proposa el currículum, tot està impregnat d’aquestes idees. En aquesta jornada s'abordaran les següents qüestions:

Ensenyem matemàtiques per abordar la realitat?
Quin paper tenen les matemàtiques dins d’aquest tipus de propostes?
Com es construeix el coneixement matemàtic amb aquestes tasques?
Què aprenen els estudiants que fan aquest tipus de tasques?
Com gestionar aquestes activitats a l’aula?

Data: Dissabte 28 de setembre de 2019
Lloc: Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47 Barcelona)
Comité Organitzador: Josep Lluís Pol i Llompart (Xeix), Vicent Perales i Mateu (Al-Khwarizmi),
Abraham de la Fuente i Pérez (SCM), M. Glòria Solà i Solé, Manel Sol i Puig (FEEMCAT).

Més informació

dilluns, 9 de setembre de 2019

Pla de Formació de Zona 2019-20

 FORMACIÓ               

Ja us podeu inscriure a les activitats de formació del PFZ 19-20

Inscripció: del 12 fins al 27 de setembre de 2019

Consulta d'assignacions: a partir del 9 d'octubre
Més informació

dijous, 5 de setembre de 2019

Convocatòries

NORMATIVA                       

Recordatori d'algunes convocatòries obertes per als centres i docents:

El Departament obre convocatòria per seleccionar centres de titularitat pública dependents del Departament d’Educació que presentin un projecte escolar amb accions innovadores de suport i reforç per a la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el foment de la igualtat d’accés a una educació de bona qualitat en les etapes de primària (5è i 6è)  i secundària obligatòria (1r i 2n).

Nota informativa

La finalitat del Programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes (MUFPS) és millorar i avançar en el model de pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador en relació als aspectes qualitatius que caracteritzen la formació inicial dels nous docents.

Objecte convocatòria: Reconèixer i certificar pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica consolidades i vinculades al projecte educatiu de centre i que evidencien una millora educativa, d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica que defineix les pràctiques educatives de referència com aquelles que consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.

dimarts, 2 de juliol de 2019

Resolució EDU/1720/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d'innovació pedagògica

NOTÍCIA D'INTERÈS               

S'ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/1720/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d'innovació pedagògica

Objecte d'aquesta resolució:
Reconèixer i certificar pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica consolidades i vinculades al projecte educatiu de centre i que evidencien una millora educativa, d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica que defineix les pràctiques educatives de referència com aquelles que consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.

Destinataris: Les persones destinatàries de la convocatòria són el professorat o grups de professorat del Servei d’Educació de Catalunya.

Termini: 30 de setembre

Portal de centre: tota la informació sobre la convocatòria, el procediment a seguir i documentació necessària es troba a l’apartat d’Innovació Pedagògica del Portal de centre.

Les pràctiques que siguin reconegudes i certificades també estaran recollides al MAPA DE LA INNOVACIÓ

Infografia
Més informació 

dimecres, 12 de juny de 2019

Educatbot (recursos STEAM i estalvi energètic).

RECURSOS                          

En aquesta web podreu aprendre programació i robòtica d'una forma fàcil i intuïtiva amb l'objectiu de realitzar projectes STEAM sota el paraigua de l'estalvi energètic. Pretén ser una eina  per assolir les habilitats que necessiten els nostres alumnes en aquesta societat cada vegada més tecnològica.
Com sabeu, estem parlant de  l'acrònim de Science, Technology, Engineering, Art i Math (STEAM). Així doncs, haurem de pensar en projectes que poden o no ser multidisciplinaris: sense la limitació de les assignatures. Trobareu una sèrie de programes bàsics que ens ajudaran a familiaritzar-nos tant amb els components electrònics com amb el llenguatge de programació d'ArduinoBlocks.

Podreu veure les possibilitats que ens ofereixen la multitud de sensors, actuadors i dispositius de comunicació que hi ha avui dia al mercat. Per últim tocarà dissenyar, construir i programar un projecte STEAM seguint les fases del procés tecnològic.