dijous, 11 de febrer de 2016

De l'escola inclusiva al sistema inclusiu

RECURSOS                        

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva.pdf
Nova publicació del Departament d'Ensenyament que orienta els centres educatius en l'atenció a la diversitat.

S'adreça a tota la comunitat educativa i té com a objectiu compartir els marcs conceptuals i normatius en relació amb el sistema educatiu inclusiu, així com proporcionar elements per a la presa de decisions en la concreció de mesures i suports cap a la igualtat d'oportunitats.

Promou la reflexió, la conversa i l'adopció de criteris comuns per al treball en xarxa dels professionals dels centres, dels serveis educatius i l'entorn, per donar una resposta integral a tots els alumnes i les famílies.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada